Skrift

Dream Academy Norden 2015-2018

Lärarnas och elevernas intryck från Dream Academy Norden-projektet sammanställdes i skriften ”Dream Academy Norden 2015-2018 – Erfarenheter och slutsatser om projektets betydelse för undervisning och internationaliseringsfostran”. Texterna ger en bra inblick i hur lärarna upplevde projektet och hur det knöts samman med annan undervisning. Ur lärarnas vittnesmål framgår också att projektet ofta gett en nordisk prägel till hela skolans verksamhet och att de finskspråkiga eleverna verkade bli mera motiverade att läsa svenska. På basen av elevkommentarerna kan man dra slutsatsen att de medverkande eleverna fått minnen för livet.

Skrift om Dream Academy Norden