DREAM ACADEMY NORDEN

DREAM ACADEMY NORDEN

Dream Academy Norden har kört igång med full fart! Årets skolor är Savonlinnan taidelukio i Nyslott Vaskivuoren lukio i Vanda, Academy of Music and Business AMB i Tingsryd och Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

Under hösten 2017 kommer Fredrik Furu och Jimmy Westerlund att besöka alla fyra skolor och arbeta med elevernas egna låtar. I skolorna används projektet inom språk- och musikundervisningen och dessutom till exempekl inom ämnena geografi och historia. Efter nyår reser skolorna på besök till varandra, gör låtarna klara och spelar in dem tillsammans.med Jimmy och Fredrik. Dessutom övar eleverna inför konserten på Hanaholmen den 13 april, där de förutom sina egna nyskrivna låtar ska framföra nordiska poplåtar tillsammans.

Här träffar Jimmy och Fredrik lärarna Elise, Hege, Idar och Arne i Bergen den 28.11.

Bergen28112017_lärareochJimmyFredrik

En satsning på ämnesöverskridande nordism

Målet med Dream Academy Norden är att genom modernt musikskapande sänka tröskeln för att bekanta dig med ett nytt språk och med andra sätt att leva och arbeta. Dream Academy har funnits i Finland i några år. Nu involveras också de andra nordiska länderna och eleverna får resa och skapa musik och nya möten i Norden.

Jimmy_Westerlund_press2_web

Jimmy

Under projektet kommer eleverna från de olika samarbetsskolorna att få skriva musik, spela in och uppträda tillsammans. De kommer att bekanta sig med nya språk och miljöer och nya sätt att arbeta, både inom musik, språk och nätverkande. Också lärarna kommer att samarbeta över gränserna och jobba med gemensamma krafter för ett tätare nordiskt samarbete.

 

Furu_Live2015_2_WEB

Fredrik

Musikerna Jimmy Westerlund och Fredrik Furu står för det professionella inslaget och är också ansvariga innehållsproducenter. Projektet koordineras av nätverket Svenska nu. Projektet finansieras delvis genom stödprogrammen Nordplus och Nordplus Junior.

Idé och personer

Dream Academy Norden är ett projekt där elever från skolor i olika delar av Norden får skapa och arbeta med egna poplåtar i proffsig miljö. Projektet ger möjligheter att utnyttja språkkunskaper, nordiska kontakter och sociala och musikaliska färdigheter samtidigt som eleverna får uppleva nya skolmiljöer, utmanande och ämnesöverskridande arbetsmetoder. Målet är ökade grannspråkskunskaper och fruktbara nordiska kontakter.

Deltagande skolor

Dream Academy Norden 2017 – 2018 genomförs i samarbete med följande skolor i Sverige, Norge och Finland.

Svenska nu / Hanaholmen

svenska-nu-rgb-300dpi-7cm Hanaholmen_logoNätverket Svenska nu erbjuder svensk ungdomskultur och ämnesöverskridande och inspirerande verksamhet till skolorna i Finland, t.ex. musik- eller aktivitetsprojekt, musiker-, författar- och journalistbesök, teaterupplevelser eller alternativa lektioner med intressanta och inspirerande gäster. Målsättningen är att främja positiva attityder till språkinlärning, bredda kulturutbudet i skolorna och utveckla nya undervisningsmetoder i samarbete med pedagogisk expertis.

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att öka och utveckla samarbetet mellan de två grannländerna på samhällets alla områden, också i ett nordiskt och globalt perspektiv. Hanaholmen är en fri aktör med ett statligt uppdrag, och Hanaholmens huvudman är Kulturfonden för Sverige och Finland. Nätverket Svenska nu administreras av Hanaholmen.

Suomeksi

Dream Academy Norden 2017-2018 on lukiolaisten kielitaidon kehitystä ja positiivista kieltenopetusta tukeva hanke, jossa oppilaat Suomesta, Norjasta ja Ruotsista tuottavat pop-musiikkia yhdessä. Hankkeen vetäjinä toimivat ammattimuusikot Fredrik Furu ja Jimmy Westerlund, ja projekti kuuluu Hanasaaren kulttuurikeskuksen Svenska nu-verkoston ohjelmapalettiin. Osa rahoituksesta tulee Pohjoismaisista Nordplus-ohjelmista.

In english

Dream Academy Norden is a music project, where students from schools in Finland, Norway and Sweden work together to write, perform and produce new pop songs. The mission is to encourage the students to use their language skills in creative ways and to promote further language learning, especially in Swedish. The project, led by musicians Fredrik Furu and Jimmy Westerlund, consists of three workshops for each school during winter and spring of 2017-2018, and schoolwork between these. Students also travel to eachother in order to cooperate in both making and performing the songs. The project, administrated by the Hanasaari Culture Centre and the Svenska nu-network is partly funded through the Nordic Council programs called Nordplus.